Povezivanje kablovskog modema na MPLS mrežu

Povezivanje kablovskog modema na MPLS mrežu

Shodno zahtevima postojećih i potencijalnih korisnika, Linkom-PC tim je radio na rešenju, koje bi dozvolilo da u slučaju kada CMTS uređaj nema MPLS podršku, da određeni broj kablovskih modema bude povezano na MPLS core mrežu. Za potrebe rada na ovom rešenju, korišćeni su uređaji, kojima Linkom-PC raspolaže u sopstvenom labu.

Shematski dijagram rešenja:

Casa C3200 MPLS proof of concept diagram

(kliknite na sliku, radi uvećanja)

Kratko objašnjenje postavljenog rešenja:

  • Za setup MPLS core korišćeni su ruteri Cisco 2801.
  • Osnovu (IGP) rutiranja između rutera R1-R4 (ruteri Cisco 2801) čini protocol EIGRP. Na svakom od rutera postavljen je MPLS. Na ruterima R1 i R4 postavljen je Multiprotokolni BGP.
  • Na ruterima R1 i R4 (Cisco 2801) definisani su VRF-ovi  (Virtual Routing and Forwarding). Saobraćaj od jednog VRF-a routira se kroz MPLS mrežu, do drugog VRF-a.
  • Cisco switch 3560 (SW-1) – na ovaj switch priključen je DHCP/TFTP server, a zatim je navedeni L3 switch priključen na R1 ruter gde se preko ruting protokola OSPF, određene route priključuju VRF-u definisanom na R1 ruteru.
  • Cisco switch 3560 (SW-2) – u ovom dizajnu radi kao L2 switch i služi da omogući konekciju između Casa CMTS C3200 i Rutera R4.
  • CASA CMTS C3200, nema podršku za MPLS. Na ovom uređaju korišćeni su protokoli OSPF, IS-IS i RIP. Na samom uređaju definisana su dva bundle interfejsa. Prvi bundle inderfejs je preko OSPF protokola priključen na Ruter R4 u određeni VRF. Time je omogućena veza modema, koji se vezuju preko definisanog bundle interfejsa na provisioning. Drugi bundle interfejs je vezan preko IS-IS protokola na switch (SW-1), čime je omogućena veza modema koji su vezani za taj bundle interfejs sa provisioning-om.
  • RIP protokol iskorišćen je da se CASA CMTS C3200 priključi na našu korporativnu mrežu i samim tim da modemi dobiju izlaz na internet.

Ovim je dokazano je da korišćenjem CMTS platforme Casa CMTS C3200, uz podršku bilo kog rutera sa MPLS mogućnostima, ovakvo rešenje dozvoljava povezivanje kablovskog modema (npr. za poslovne korisnike), u zaseban VRF i rutira dalje kroz MPLS mrežu prema potrebi i posebnim zahtevima, dok ostali modemi mogu nesmetano da se registruju i rade, bez povezivanja sa MPLS mrežom.

Detaljan opis svih postavki i konfiguracija, možete prilikom prezentacije u našem labu. Zakazivanje  prezentacije ovog rešenja u našim prostorijama, na telefon 011/414 03 01, ili mail info[at]linkompc.com

 

Leave a Reply