Skip to main content

Cisco Web Security kao neophodni deo bezbednosti bilo koje organizacije

Za borbu protiv naprednih pretnji web bezbednosti, potrebno je posedovati snažnu zaštitu i doslednu kontrolu na svim krajnjim tačkama i naravno, između svih tačaka. Zaštita mora da uključuje mobilne uređaje, web-bazirane uređaje, mobilne aplikacije, i web pregledače. Potpunu Web zaštitu pruža Cisco Web Security Appliance, koji kombinuje AMP (Advanced Malware Protection), AVC (Application Visibility and Control), lako prihvatljive polise, inteligentno izveštavanje i veoma bezbednu mobilnost korisnika.

Cisco Web Security Appliance - Linkom-PC

Cisco Web Security Appliance – Linkom-PC

Kompletno rešenje je dostupno na jednoj jednostavnoj platformi za upravljanje. Sa Web Security Appliance, možete odgovoriti na rastuće izazove bezbednosti i kontrole web saobraćaja uz veoma jednostavnu implementaciju.

Kao samostalni uređaj, Web Security Appliance, ima veoma male potrebe za održavanjem, sa malim operativnim troškovima održavanja. Čak i za visoko distribuirane mreže, Cisco Web Security Virtual Appliance omogućava da primenite isti strogi Web Security, kada i gde je to potrebno, u virtuelnoj verziji.

Web Security Appliance štiti tražene podatke zahtevane od roaming laptopova (udaljenih korisnika, koji sa udaljenih lokacija pristupaju centralnim kompanijskim resursima), pokretanjem VPN koji usmerava saobraćaj osetljiv na bezbednosne pretnje, na primarnu web pristupnu tačku, gde se vrši analiza u realnom vremenu, pre dozvole pristupa udaljenom korisniku.

Itegracijom ovog uređaja sa Cisco Identity Services Engine, administratori mogu da naprave politike na ovom uređaju, na osnovu korisničkih profila ili informacija o korisniku, koje se prikupljaju ovim uređajem. Ovo vam daje
novi nivo korisnika kontrole i izveštavanja i takođe pruža mnogo bolje iskustvo korisnika, kroz unapređene mogućnosti kao što je integrisano i jedinstveno prijavljivanje na network resurse.

Talos

Steknite uvid u sistem ranog upozoravanja i analizu ranjivosti sa najvećom bazom, koja ima inteligenciju da prati pretnje u realnom vremenu: 100 terabajta podataka o bezbednosti,  svakodnevno se obrađuje više od 13 milijardi web zahteva, prati se preko 150 miliona krajnjih tačaka, sa 1,6 miliona instaliranih security uređaja. Talos šalje automatsko ažuriranje svakih 3 do 5 minuta, dajući vam kontinuiranu i u realnom vremenu zaštitu od pretnji.

Web Reputation

Zajedno sa inteligencijom za praćenje pretnji preko Talosa, Web Reputation filteri vas brane od malwera preko dinamičke web reputation analize. Ova funkcija bira najrelevantniji skener koji analizu radi u realnom vremenu, a koju radi na bazi URL reputacije, tipa sadržaja i efikasnosti skenera, stalno povećavajući nivo prepoznavanja opasnosti od rizičnih objekata prilikom učitavanja u skener.

Advanced Malware Protection

Advanced Malware Protection (AMP) je dodatna licenca za Web Security Appliance dostupna za sve kupce uređaja.  Ona se malware detekciju i mogućnosti blokiranja, koja se već nude u uređaju, uz poboljšane mogućnosti reputacione analize, detaljnog izveštavanja o ponašanju fajlova, kontinuirane analize fajlova i retrospektivnim odlukama za uzbunjivanje. AMP sada podržava AMP Threat Grid
aparat , koji donosi malvare zaštitu kroz onpremises aparata za organizacije koje imaju poštovanje
ili ograničenja na podnošenje malvare uzoraka sa politikom
oblak .

 Command-and-control monitoring saobraćaja

Layer 4 monitor saobraćaja kontinuirano skenira aktivnosti, detektuje i blokira spyware komunikaciju sa svojim vlasnikom (“phone home” komunikacija). Praćenjem svih mrežnih aplikacija, efektivno stopira malware koji pokušavaju da “preskoče” klasična web security rešenja. Takođe, vrši dinamičke update liste malicioznih objekata sa IP adresama znanih malware domena. Cognitive Threat Analytics smanjuje vreme otkrivanja aktivnim i kontinuiranim monitoringom mrežnog okruženja, kao i sprečava širenje napada.

Jednostavna implementacija

Web Security Appliances (fizičke i virtuelne) su all-in-one rešenja, koja pojednostavljuju implementaciju jer obuhvataju više security mogućnosti u samo jednom uređaju. Sa pojednostavljenom arihtekturom, ovaj uređaj smanjuje troškove smanjenom potrebom za upravljanjem, podrškom i održavanjem.

Leave a Reply

Hit enter to search or ESC to close