Skip to main content

Zaštite svoj email sistem – Cisco Email Security

Email je postao ključno poslovno sredstvo komunikacije, ali to ovaj sistem može izložiti zastrašujućim pretnjama. Prema istraživanjima Radicati Group “Email Statistics Report, 2012–2016.”, prosečna cena narušavanja bezbednosti je $ 4.5 miliona USD,  a email gateway su najčešći cilj pretnjama po bezbednost. Sofisticirani i visoko ciljani napadi koriste lične podatke i taktike socijalnog inženjeringa da prevare korisnike i usmere ih ka zlonamernim sajtovima koji im serviraju malware.

Današnje Email bazirane pretnje zahtevaju namenski niz resursa, tehnologija i stručnosti da bi se zaštitio sistem protiv postojećih i naprednih napada. Cisco Email Security Appliance (ESA) daje odgovor na takve izazove i omogućava korisnicima da ostanu jedan korak ispred ovih naprednih pretnji, kako bi zadržali svoje inbokse bezbednim.

Cisco Email Security Appliance se implementira kao all-in-one uređaj za borbu protiv spama, naprednog malwera, phishing-a i gubitka podataka. Advance Malware Protection (AMP) funkcija, dostupna je sa jednostavnim add-o licencama i obezbeđuje kontinuiranu zaštitu pre, za vreme i nakon napada – tako što blokira pretnje, ublažava obim napada, i vrši brzu sanaciju.

Cisco Email Security Appliance - Linkom-PC

Cisco Email Security Appliance – Linkom-PC

U Cisco Email Security Appliance (ESA) integrisan je servis Cisco Talos, koji omogućava pristup 24-satnoj u globalnoj aktivnost saobraćaja. Ova inteligencija omogućava da se analiziraju anomalije, otkrivaju nove pretnje, kao i praćenje trendova saobraćaja. Automatsko ažuriranje politika, koje se forsiraju na mrežnim uređajima vrši se svakih tri do pet minuta.

Ukratko, Cisco Email Security rešenje uključuje:

  • zaustavlja phishing pokušaje i blended pretnje
  • zaustavlja „sive“ mail poruke, koje sadrže „safe unsubscribe“ opcije
  • ispunjava sve zahteve za bezdbednim e-mail sistemom, uz pouzdanu i bezbednu enkripciju e-mail poruka
  • klasifikovanje poruka na osnovu sadržaja (marketinške, igre na sreću..)
  • mogućnost povezivanja sa aktivnim direktorijumom i definisanje svojih pravila na osnovu istog
  • ispunjava sve industrijske međunarodne standarde o sprečavanju gubitka podataka (data loss prevention regulations)
  • uključuje tehnike za odbranu od naprednih pretnji i ciljanih napada
  • prati korisnike koji su kliknuli na maliciozne URL adrese

Prilikom odluke o kupovini i impelementaciji Cisco Email Security rešenja, možete izabrati između fizičkog uređaja, virtuelne, ili cloud bazirane implementacije, shodno potrebama vašeg poslovanja.

 

Leave a Reply

Hit enter to search or ESC to close