Skip to main content

Cisco Cloud Web Security kao usluga (Security as a Service – SaaS)

Ovo je jedan drugačiji pristup bezbednosti kreiran od Cisco Systems: sveobuhvatna web sigurnost kao cloud usluga. Sa Cisco Cloud Web Security (CWS) rešenjem, Cisco isporučuje inteligentnu sajber bezbednost za realno mrežno okruženje. Ovo rešenje pruža vrhunsko izveštavanje, doslednu kontrolu i naprednu zaštitu od pretnji pre, za vreme i posle napada.

Kao cloud bazirano web security rešenje, Cisco Cloud Web Security (CWS) nudi detaljnu bezbednost kao uslugu (SaaS). Implementacija je jednostavna i brza. Nema troškova održavanja ili nadogradnje!

Uz Cisco CWS, administratori mogu podesiti i forsirati specifične politike korišćenja web-a kroz celokupno mrežno okruženje. Korisnici mogu povezati Cisco CWS sa njihovom postojećom infrastrukturom uz korišćenje veoma fleksibilnih opcija mrežne integracije. Cisco Cisco Cloud Web Security kontroliše pristup sajtovima i određenom sadržaju na web stranicama i aplikacijama. Cisco napredna analiza omogućava, takođe, kontinuiranu antimalware zaštitu, kao i zero-day zaštitu od pretnji web-baziranih napada. Napredna telemetrijska mreža globalnih pretnji (global threat telemetry network) kontinuirano ažurira Cisco Cloud Web Security (CWS) protiv najnovijih pretnji.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) obezbeđuje zaštitu od naprednih malware i prati fajl raspored tokom vremena, da bi se utvrdilo gde zlonamerno fajlovi putuju. Cognitive Threat Analytics (CTA) skenira web saobraćaj u potrazi za simptomima infekcije i pretnje koje pokušavaju da zaobiđu sistem odbrane. Centralizovano upravljanje i izveštavanje daje povećanu vidljivost u korišćenju web-a i detaljne informacije o pretnjama.

Napredna zaštita od pretnji

Cisco Advanced Malware Protection štiti vaše mrežno okruženje tokom celokupnog trajanja napada: pre, tokom i posle napada.

Funkcija File Reputation dozvoljava da CWS snima fingerprint svakog fajla koji prelazi kroz Cisco Content Security Gateway tokom napada. Fingerprint fajlova se šalju na Advanced Malware Protection (AMP) na cloud-baziranu network inteligenciju radi donošenja konačne odluke o reputaciji.

Nakon napada, sa funkcijom File Sandbox, mogu se prebaciti nepoznati fajlovi u veoma bezbedan sandbox da bi se odredio nivo opasnosti kao i nivo ažuriranja ostalih sigurnosnih komponenti. Zatim, koristeći File Retrospection, može se pratiti kretanje fajlova tokom vremena, nakon što su ušli u vaše mrežno okruženje. Ako se pronađe malware, možete se otkriti gde je fajl ušao i kako se kretao kroz mrežno okruženje, što će ublažiti buduće upade.

Cloud-bazirana Cognitive Threat Analytics (CTA) funkcija smanjuje vreme za indentifikaciju pretnji u nekoliko minuta sa stalnim poboljšanjem. CTA aktivno identifikuje simptome infekcije malwer-om kroz analize ponašanja, detekciju anomalija, i samostalnim učenjem (machine learning). Sa Cisco Talos Security Intelligence Research Group, koja je među najvećim mrežama za otkrivanje pretnji u svetu, vodeći istraživači i sistemi kontinuirano pružaju bezbednosnu inteligenciju na Cisco CWS na osnovu praćenja kroz mrežno okruženje, do krajnjih mrežnih tačka (endpoints), mobilnih uređaja, virtualnih sistema, Web-a i E-mail-a, širom Planete.

Superiorna fleksibilnost

Cisco CWS je podržan od svetske mreže preko 23 data centra sa SLA (Service Level Agreement) ugovorima na osnovu 99.999 % raspoloživosti. Korišćenje web-a moguće je pratiti sa više od 10.000 prilagodljivih izveštaja, koji se ažuriraju svakih 10 minuta, i imaju sposobnost da vrše kategorizaciju saobraćaja prema korisniku i aplikacijama. Podacima o web korišćenju može se brzo pristupiti sa visokim stepenom bezbednosti od strane različitih izveštaja i alata za analizu, kao što je Security Information and Event Management (SIEM).

Takođe, vreme i novac može se uštedeti povezivanjem na Cisco Cloud Web Security, putem postojećih Cisco proizvoda iz mrežnog okruženja, kao što su Cisco Integrated Services Ruter G2 i Cisco Adaptive Security Appliances (ASA i ASAv) next generation firewalls, Cisco Web Security Appliances (WSA i WSAV), kao i Cisco AnyConnect Web Security Module i preusmeriti saobraćaj ka Cisco Cloud Web Security rešenju zbog skeniranja i analize.

Leave a Reply

Hit enter to search or ESC to close