Cisco uBR7225VXR E-28U and E-16U Broadband Processing Engines – CMTS

Cisco uBR7225VXR E-28U and E-16U Broadband Processing Engines – CMTS

Opis proizvoda

Cisco uBR7225VXR E-28U i E-16U Broadband Processing Engines (BPEs), donose nove mogućnosti i izbore za Cisco uBR7225VXR Universal Broadband Router. Napredne mogućnosti i skalabilna arhitektura omogućava ovim linijskim karticama da budu pravi izbor za kablovske operatere, omogućavajući IP-based komunikaciju, servise telefonije, kao i video servise za rastući broj korisnika. Ove BPE linijske kartice nude veliku fleksibilnost i robustnost za Cisco uBR7225VXR CMTS.

Cisco uBR7225VXR E-28U Broadband Processing Engine (Part Number UBR-E-28U)

Cisco uBR7225VXR E-28U and E-16U Broadband Processing Engines - CMTS

 

Nove linijske kartice (BPEs) mogu ko-egzistirati Cisco uBR7225VXR šasiji, zajedno sa ranijim Cisco uBR7200 Series MC16U and MC28U linijskim karticama, ako je to zahtev.

Napomena: Nove linijske kartice Cisco uBR7225VXR E-28U and E-16U BPEs (part numbers UBR-E-28U and UBR-E-16U) su kompatibilne samo sa uBR7225VXR i NISU kompatibilne sa Cisco uBR7246VXR.

Mogućnosti

Svojim fleksibilnim dizajnom, Cisco uBR7225VXR E-28U i E-16U BPEs (part numbers UBR-E-28U and UBR-E-16U) omogućavaju:

 • Napredni physical layer (PHY) što omogućava smanjenje šuma
 • Napredne time-division multiple access (A-TDMA) mogućnosti
 • Napredni spectrum management
 • Onboard procesor za poboljšane performanse kao podrška novim korisnicam i servisima
 • Integrisani upconverteri za Cisco uBR7200 Series uBR-E-28U and uBR-E-16U (part numbers UBR-E-28U and UBR-E-16U) linijske kartice
 • Fleksibilnu softversku Media Access Control (MAC) domain konfiguraciju ili virtualne interfejse
 • Smanjuje potrebu za kabliranje kod requency stackinga
 • DOCSIS, European DOCSIS (Euro-DOCSIS), i J-DOCSIS podrška za kartice
 • Integrisani upconverteri: u zavisnosti od specifičnog modela, jedan ili dva downstream modulatora i osam ili šest upstream burst risivera na jednoj linijskoj karti
 • Patentirana Cisco tehnologija određuje carrier-to-noise ratio (CNR) vrednosti za selektirane upstream kanale
 • Ispunjava ili prevazilazi DOCSIS specifikacije od 35 dB za downstream CNR i 25 dB za upstream

Izvor:http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps4969/product_data_sheet0900aecd806b8f35.html

Producer: Cisco Sysmtes, All Rights Reserved

 

Leave a Reply