Cisco 3900 routers

Cisco 3945 Integrated Services Router

Linkom-PC je vaš izbor za nove i refabrikovane Cisco 3945 Integrated Services rutere. Većina Cisco 3945 Integrated Services rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se …

Cisco 3900 routers

CISCO 3900 SERIJA RUTERA

Linkom-PC je vaš izbor za nove ili refabrikovane Cisco 3900 rutere. Većina Cisco 3900 rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se isporučuju su odmah spremni za …