Cisco 2900 series routers

CISCO 2900 RUTERI

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco 2900 rutera. Većina Cisco 2900 rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se isporučuju su odmah spremni za korišćenje. Sve …

Cisco 2800 series routers

CISCO 2800 RUTERI

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco 2800 rutera. Većina Cisco 2800 rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se isporučuju su odmah spremni za korišćenje. Sve …

Cisco ASR 9000 series routers

CISCO ASR 9000 SERIJA RUTERA (AGGREGATION SERVICES ROUTERS)

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco ASR 9000 seriju rutera (Aggregation Services Routers rutere). Većina Cisco ASR 9000 serija (Aggregation Services Routers) rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. …

Cisco ASR 5000 series routers

Cisco ASR 5000 serija rutera (Aggregation Services Routers)

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco ASR 5000 seriju rutera (Aggregation Services Routers) rutere. Većina Cisco ASR 5000 serija (Aggregation Services Routers) rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. …

Cisco 1800 routers

Cisco 1800 ruteri

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco 1800 rutera. Većina Cisco 1800 rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se isporučuju su odmah spremni za korišćenje. Sve konfiguracije …

Cisco Aggregation Services Routers

Cisco ASR 1000 serija rutera (Aggregation Services Routers)

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco ASR 1000 seriju rutera (Aggregation Services Routers rutere). Većina Cisco ASR 1000 serija (Aggregation Services Routers) rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. …

Cisco Aggregation Services Routers

Aggregation Services Routers

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco Aggregation Services Routers rutere. Većina Cisco Aggregation Services Routers rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi uređaji koji se isporučuju su odmah …