Cisco Aggregation Services Routers

Aggregation Services Routers

Linkom-PC je vaš izbor za refabrikovane Cisco Aggregation Services Routers rutere. Većina Cisco Aggregation Services Routers rutera je na raspolaganju za isporuku u toku 3-4 dana. Svi optički moduli koji se isporučuju …

Uštedite 90%+ kupujući refabrikovanu opremu - da li ste uporedili cene REF i novih SFP modula?

Uštedite 90%+ kupujući refabrikovanu opremu – da li ste uporedili cene REF i novih SFP modula?

Današnje network operacije MORAJU da budu bez ijedne greške… Slažete se? MORAJU DA BUDU. Kraj priče! Kako je to moguće? Sa manjim budžetom, bržom isporukom, testiranom opremom, implementacijom bez problema? Možete kupiti mrežnu …