Zašto Casa Systems CMTS rešenja?

Zašto Casa Systems CMTS rešenja?

Casa Systems CMTS rešenja predstavljaju tehnologiju, koja objedinjuje funkcionalnosti za video-over -MPEG i video-over-IP u samo jednoj platformi, koja je, do skoro, po ceni bila nezamisliva, u poređenju sa prethodnim tehnologijama.

Ovakvo objedinjavanje tehnologija, obezbeđuje jednu tačku, jednu platformu, za upravljanje HFC spektrom i resursima, za sve digitalne usluge, kao i jednostavan prelazak sa jedne na drugu arhitekturu, i to bez skupih troškova nadogradnje.

Casa Systems CMTS rešenja omogućavaju sve funkcionalne komponente, potrebne za primenu Digital Broadcast, Digital Simulcast, Switched Digital Video, kao  i unicast usluga.

Casa Systems Docsis 3.0 CMTS portfolio

MPEG – Edge QAM :

Casa Systems CMTS izvršava i podržava funkcije tradicionalnog EDGE QAM, kao što su: Conditional Access enkripcija, i QAM modulacija. I pored toga, ovakvo CMTS rešenje je dramatično povećalo gustinu i smanjilo troškove u odnosu na tradicionalno Edge QAM rešenje (M-CMTS).

Video – over – IP :

Casa Systems CMTS rešenja obezbeđuju fleksibilnu i potpunu implementacija DOCSIS 3.0, po ceni koja će omogućiti video-over-IP, kao ekonomično i održivo rešenje. CMTS sprovodi hijerarhijsku QoS šemu, čime dozvoljava deljenje RF spektra između MPEG saobraćaja i IP saobraćaja, sa garantovanom brzinom i jitter-om.

Leave a Reply